*•♫.هـــکـــــــــــــــღـــــــــر *•♫.

خیلی سختہ تو حرف دلتو بنویسے و بقیه ازت بپرسن از کجا کپی کردی !!؟؟

*•♫.هـــکـــــــــــــــღـــــــــر *•♫.

خیلی سختہ تو حرف دلتو بنویسے و بقیه ازت بپرسن از کجا کپی کردی !!؟؟

*•♫.هـــکـــــــــــــــღـــــــــر *•♫.

مینویسم تا ارام شوم
مینویسم برای رهایی
مینویسم برای جدایی
مینویسم....
.
.
.
من مینویسم
من دخترانه هایم
بغض هایم
تنهایی هایم
بزرگ شدنم هایم
همه و همه
خلاصه ای در یک حرف زندگیمــــــــــــــــــ را مینویسم

و تو میخانی و این تو هستی که انتخاب میکتی چگونه قضاوتم کنی....

نویسندگان

خلق تنگی!!

يكشنبه, ۲۶ آذر ۱۳۹۶، ۱۱:۰۰ ب.ظ


دیروز سر ی چیزی با صمیمی ترین دوستم بحثم شد دیروز حتی حوصله ی خودمم نداشتم بخاطر همین هرکسی حرفی میزد ناراحتش میکردم چون وااقعن اعصابم نمیکشید !! باهاش بحثم شد باهم حرف 

زدیم و من دلیل خلق تنگیمو بهش گفتم دیدم صداش در نمیاد پشتم بهش بود برگشتم طرفش دیدم بی 

صدا گریه میکنه مات و مبهوت نگاهش کردم تو ذهنم دنبال قفسه ای میگشتم ک بفمم چراا!!چرا  چرا 

گریه میکنه که خودش با گفتن ی کلمه سکوتو بهم زد!! ینی اون لحظه ک اون حرفو زد میخاستم کر 

باشم و نشنوم . اونم مث من مغروره و واس هر کسی خودشو نمیشکنه اما بطبع این کارو واس من کرد 

اون حرفی زد ک هیچوق نمیخاستم بشنوم این حرفش باعث شد منم بزنم زیر گریه دیگ تحمل نگه 

داشتن وزنمو نداشتم نشستم روی زمین !! چراا چراا ؟؟ نباید دلیل اینهمه خلق تنگیمو میگفتم تا اون 

اون حد خودشو بشکنه  نمیخاستم از حرفش پشیمون شه فقط میخاستم بفهمه من کشش حرفارو ندارم

اما اون خودشو بهم ثابت کرد!!

H.n وااااقعــــــــــــــــــــن ب دوستیمون یا نه  خاهر بودنت واسم ایمان اوردم و افتخار میکنم 😘😘😘😘

امیدوارم اونی ک چن ساله داری تحملش میکنی و منتظرشی امسال جواب بده 💞💞💞💞💞

96/9/25دیروز

  • Niilgoon . Ta

نظرات  (۱)

آفرین به این دوست خوب و مهربون 

پاسخ:
اهووم!!
عاافریـــــــــــــن ب دوستی مث تو ک اینجا تنهام نمیزاره😘😘